Cinema per a estudiants
Català Espanyol Anglès

 Català     Espanyol      Anglès

Agrega'ns: Facebook

Biblioteca

Periodisme de guerra: Els crits del silenci


Els crits del silenci: una de les pel·lícules que millor ha reflectit els riscos que comporta la professió de corresponsal de guerra.

Aquest film de 1984 explica la història verídica de Sydney Schanberg un periodista del New York Times que l’any 1973 arriba a Cambodja per cobrir la informació sobre els bombardeigs a què l’aviació dels Estats Units sotmet aquell país.

Schanberg no podia imaginar les conseqüències que aquesta decisió tindria per a la seva vida i la de Dith Pran, el seu intèrpret local.

COM UTILITZAR LA NOSTRA PÀGINA