Cinema per a estudiants
Català Espanyol Anglès

 Català     Espanyol      Anglès

Agrega'ns: Facebook

Biblioteca

Globalització i cinema. Diferents perspectives cinematogràfiques de la globalització.


Vivim immersos en el que anomenem “globalització”, però si algú ens pregunta què vol dir aquest terme, potser amb prou feines sabríem respondre.

La globalització està fent que el món s'organitzi en funció de la interdependència entre països, però la manera com vivim uns i altres és molt desigual.

Des de perspectives i gèneres diferents, el cinema està reflectint aquesta realitat d’un món cada vegada més homogeni on uns pocs països desenvolupats gaudeixen dels beneficis del sistema, mentre la població dels països poc desenvolupats viu amb greus mancances.

COM UTILITZAR LA NOSTRA PÀGINA